Εκπαίδευση DG

οδηγώντας σας στους επαγγελματικούς ορίζοντες της αεροπορίας

Aviation related /AOC Courses

Dangerous Goods Training

dangerous-goods-small

Dangerous Goods Training course for Flight Crew (cat 10) and Cabin Crew (cat 11)
These courses are based on the updated ICAO Technical Instructions Doc. in support of the provision contained in Annex 18 to the Chicago convention of International Civil Aviation.

Based on the updated ICAO Technical Instructions Documents.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας